Boken får en kort engelsk sammanfattning

Eftersom bilkyrkogården i Båstnäs har många internationella besökare och jag har börjat märka att det finns intresse för boken i andra länder än Sverige, har mitt förlag Votum nu bestämt sig för att inkludera en kort engelsk sammanfattning om skroten. Det blir bara en sida, långt bak i boken, men ändå tillräckligt mycket utrymme för att berätta det viktigaste.

Ett bra beslut som kommer att ge stort mervärde för läsare i andra länder.