SkroTV: Årjängs kommun ger skroten sitt stöd


Årjängs kommun har i decennier brottats med frågan om hur man ser på bilskroten i Båstnäs. Men nu ger kommunstyrelsens ordförande i Årjäng, Daniel Schützer, ett klart besked: Skroten är en tillgång och ska vara kvar.
– Det är upp till ägarna av skroten vad de vill göra. Från kommunen har vi ingen önskan om att få den förstörd eller bortforslad. Politiskt är det en total ickefråga, säger han till SkroTV.