Kategoriarkiv: Miljö

SkroTV: Årjängs kommun ger skroten sitt stöd


Årjängs kommun har i decennier brottats med frågan om hur man ser på bilskroten i Båstnäs. Men nu ger kommunstyrelsens ordförande i Årjäng, Daniel Schützer, ett klart besked: Skroten är en tillgång och ska vara kvar.
– Det är upp till ägarna av skroten vad de vill göra. Från kommunen har vi ingen önskan om att få den förstörd eller bortforslad. Politiskt är det en total ickefråga, säger han till SkroTV.

SkroTV: Miljön betalar priset för bilkyrkogårdarna


Hur bilskroten i Båstnäs har påverkat miljön är det ingen som vet; någon djuplodande analys av platsen har aldrig gjorts. Generellt riskerar däremot miljön att betala ett högt pris när gamla bilvrak samlas ute i naturen, berättar Hans Zetterling, fram till för några år sedan Naturvårdsverkets branschexpert på bilskrotningsfrågor. Kommunerna har befogenhet att tvinga bort bilvrak men att miljösanera gamla bilskrotar kan kosta miljontals kronor, säger Hans Zetterling till SkroTV.

Årjängs kommun sätter luppen på bilskroten

Idag rapporterar Sveriges Radio Värmland att Årjängs kommun vill granska bilkyrkogården i Båstnäs lite extra, med avseende på miljöaspekter.

– Till slut så måste man ta tag i det och kontrollera om det finns någonting i marken eller inte. Sedan får man ta ställning i frågan huruvida det är skrot eller något man vill bevara, säger kommunens miljöchef Britt-Marie Öjstrand till Sveriges Radio.

Jag kan inte annat än hoppas på att en sådan översyn verkligen blir gjord. Eftersom ingen har gjort några provtagningar i Båstnäs bygger miljödiskussionen om bilskroten delvis på rena gissningar. Självklart är det ett miljöproblem att det står gamla bilar i skogen, det kan nog de flesta vara eniga om – men det behövs ordentlig kunskap om hur det ser ut specifikt i Båstnäs.

Lika övertygade som en del är om att bilskroten inte alls har någon miljöpåverkan längre, lika säkra är andra om att bilarna läckt ut massor av gifter och att marken är förorenad. Det vore väldigt bra att reda ut den frågan en gång för alla.

Uppdaterat: Nu i eftermiddag publicerade Sveriges Radio ytterligare ett inslag om bilskroten, där de kulturhistoriska aspekterna tas upp.

Är en ny skrotbilskampanj på gång?

Jag är i en fas i projektet när mängden researcharbete ökar markant. En sak som man måste förhålla sig till i de tider vi lever i, är miljöaspekten av att omkring tusen gamla bilvrak står och rostar i en värmländsk skog.

Men de som kan frågan bäst och under den senaste tioårsperioden har kört ett par kampanjer för att få bort skrotbilar från naturen, stiftelsen Håll Sverige Rent, säger i ett mail att de just nu ”bestämt att ligga lågt med alla frågor som tangerar skrotbilar och dess problematik”. De har till och med tagit bort nästan all den fakta om skrotbilskampanjerna de fram till nyligen haft på sin webbplats.

Det pågår tydligen en stor undersökning i frågan, dessutom finns medieuppgifter från förra året om att Håll Sverige Rent planerar en ny skrotbilskampanj under 2013. Något verkar i alla fall vara på gång, det är nog därför de är så förtegna.

Det ska bli spännande att se vad som händer eftersom Håll Sverige Rent sitter på mängder av intressant kunskap om skrotbilars miljöpåverkan och dessutom är en viktig opinionsbildare.

En kluven känsla

Det finns en tydlig orsak till att projektet fått sitt namn från två så olika ord som ”Cemetery” och ”Love”.

En skrot av det här slaget ger dubbla känslor: Personligen tycker jag att den är spektakulär, rent av vacker, men faktum är att skrotbilar av det här slaget släpper ut en massa gifter i naturen. Jag tycker att det är nödvändigt att förhålla sig till det, för alla oss som besöker skroten som turister.

Framtiden för bilkyrkogården i Båstnäs har diskuterats genom åren, något jag kommer att återvända till framöver. Att göra ett projekt av det här slaget utan att också ta upp miljökonsekvenserna av att det står gamla bilar i naturen, låter sig knappast göras år 2013.