Lektyr om bilismen

Inför en långresa har jag laddat för bilskrotsresearch. Jag upptäcker hela tiden nya intressanta böcker som behandlar fenomenet bilar och bilism.

”Bilismen” av nationalekonomen Björn Elsässer är en forskares sakliga och historiska skildring av bilens intåg i människans liv. ”Bilen & människan”, skriven av Emin Tengström, berättar om samma fenomen men ur perspektivet vad bilen har betytt för människans beteenden, relationer och känsloliv.

Det ska bli mycket spännande läsning.

Photo 2013-02-13 18 50 53