Tid och plats

Nu under våren läser jag foto på Kulturama två kvällar i veckan. Det är en drygt tre månader lång utbildning och jag lär mig mer och mer för varje gång – särskilt när det gäller att fotografera utifrån ett tema.

Men det senaste temat på utbildningen – fotografera utifrån begreppen Tid och plats – blev nästan som en slags upprepning.

För fotoprojektet i Båstnäs är precis det. Det är tid och plats ur alla möjliga perspektiv. Särskilt tydligt blir det när årstiderna skiftar.

Det blev till slut så att jag löste Kulturamauppgiften på skroten. Allt annat hade nästan varit att gå över ån efter vatten.