Är en ny skrotbilskampanj på gång?

Jag är i en fas i projektet när mängden researcharbete ökar markant. En sak som man måste förhålla sig till i de tider vi lever i, är miljöaspekten av att omkring tusen gamla bilvrak står och rostar i en värmländsk skog.

Men de som kan frågan bäst och under den senaste tioårsperioden har kört ett par kampanjer för att få bort skrotbilar från naturen, stiftelsen Håll Sverige Rent, säger i ett mail att de just nu ”bestämt att ligga lågt med alla frågor som tangerar skrotbilar och dess problematik”. De har till och med tagit bort nästan all den fakta om skrotbilskampanjerna de fram till nyligen haft på sin webbplats.

Det pågår tydligen en stor undersökning i frågan, dessutom finns medieuppgifter från förra året om att Håll Sverige Rent planerar en ny skrotbilskampanj under 2013. Något verkar i alla fall vara på gång, det är nog därför de är så förtegna.

Det ska bli spännande att se vad som händer eftersom Håll Sverige Rent sitter på mängder av intressant kunskap om skrotbilars miljöpåverkan och dessutom är en viktig opinionsbildare.