Skroten tur och retur på en dag

Idag gör jag en blixtvisit i Båstnäs för att bli intervjuad av fackförbundet DIK:s magasin Ping. De ska göra en grej på mitt fotoprojekt utifrån perspektivet hur man med entreprenöriella medel kan få igång ett kulturprojekt, få till marknadsföringen och skapa förankring lokalt.

Det är mycket roligt och hedrande att just Cemetery Love får vara ett exempel på det. Så just nu sitter jag i en bil på väg till skroten i sällskap med reporter och fotograf från Ping.

Tidningen där reportaget ska publiceras kommer ut i mitten av september.