SkroTV: Miljön betalar priset för bilkyrkogårdarna


Hur bilskroten i Båstnäs har påverkat miljön är det ingen som vet; någon djuplodande analys av platsen har aldrig gjorts. Generellt riskerar däremot miljön att betala ett högt pris när gamla bilvrak samlas ute i naturen, berättar Hans Zetterling, fram till för några år sedan Naturvårdsverkets branschexpert på bilskrotningsfrågor. Kommunerna har befogenhet att tvinga bort bilvrak men att miljösanera gamla bilskrotar kan kosta miljontals kronor, säger Hans Zetterling till SkroTV.