SkroTV: Från skrotning i skogen till bilåtervinning

Bilkyrkogården i Båstnäs är ett barn av sin tid, verksam långt innan det fanns en modern miljölagstiftning. Idag har bilskrotning ersatts av bilåtervinning och miljökraven på dagens skrotanläggningar är höga. SkroTV åkte till Hedbergs bilskrot i Västerås för att ta reda på hur dagens uttjänta bilar tas om hand.