SkroTV: Här lämnar skrotboken tryckpressen


Efter nästan två års arbete är boken ”Kärlek till en skrot”. I det här klippet, med bilder tagna av tryckeriet Livonia, passerar boken det sista steget i tryckkedjan.