Tidningen Dagen uppmärksammar skrotboken

I dagens nummer av tidningen Dagen (4 juni, 2014) uppmärksammas min bok om bilkyrkogården i Båstnäs på nästan ett helt uppslag. Det är skribenten Håkan Arenius som i en mycket bra text reflekterar över vår egen och naturens ändlighet, med ”Kärlek till en skrot” som utgångspunkt.

Hela artikeln finns också tillgänglig på Dagens webbplats.

dagenklipp