Vänliga Värmland

Bara en notering: Något som slår mig, ju mer jag jobbar med det här fotoprojektet, är den vänlighet jag möts av i de kontakter jag har med värmlänningar i Töcksforstrakten. De flesta jag har haft kontakt med på ett eller annat sätt tar sig tid att prata, visa vägen och ge tips. Efter att ha bott tio år i Stockholm, en förvisso fantastisk stad, är den spontana och enkla hjälpsamheten i Värmland något som jag lägger märke till gång på gång.

Det känns betryggande. Och väldigt trevligt.