Folkpartiet vill kulturskydda bilkyrkogården

Årjängs kommun bör utreda möjligheten att, i samarbete med bilkyrkogårdens ägare, kulturskydda bilskroten i Båstnäs och även skapa möjliga kringverksamheter. Det skriver Folkpartiet i en motion till kommunfullmäktige i Årjäng. Den politiska diskussionen om bilkyrkogårdens framtid tar därmed fart igen.

Bakom motionen, som kommer att lämnas in om ett par dagar men cemeterylove.se har fått ta del av redan nu, står folkpartisterna Gunnar Henriksson och Lars Gustafsson. De menar att skroten är ett så pass unikt besöksmål i Årjängs kommun att det behöver bevaras för framtiden.

”Vi undertecknande representanter för Folkpartiet Liberalerna anser att Årjängs kommun bör ta sitt ansvar tillsammans med ägarfamiljen och skapa en ”runt-omkringmiljö” vid bilkyrkogården och organisera ett gemensamt projekt för/vid bilkyrkogården, som ett stort, välkänt kulturskyddat besöksmål”, skriver de två fullmäktigeledamöterna i sitt förslag.

Motionen kan läsas i sin helhet här:
Fp motion Bilkyrkogård

folkhjulBilden är ett montage