”No one can hear you scream”

Olyckligtvis är det inte alla besökare som kommer till bilkyrkogården i Båstnäs som är där i goda avsikter. Bröderna Ivansson har genom åren haft en del problem med stölder och inbrott.

Man kan väl säga att deras budskap till potentiella tjuvar, nedskrivet på ett par sittunderlag och häftat på dörren till en av de övergivna byggnaderna, tydligt visar var skåpet ska stå: ”Remember, in this place no one can hear you scream”.DSC_2655-2